service22

Dịch vụ trước bán hàng

Hướng dẫn dịch vụ chuyên nghiệp và toàn diện trước khi bán hàng và chỉ đạo đầu tư của bạn.
◇ Giới thiệu các loại hồ sơ và sản phẩm của công ty chúng tôi;
◇ Theo nhu cầu thị trường người mua thực tế, hướng dẫn họ để lựa chọn loại sản phẩm thích hợp;
◇ Theo nhu cầu của người mua và ngân sách, hướng dẫn người dùng lựa chọn các thiết bị phù hợp;
◇ Sắp xếp và đi cùng on-the-spot điều tra về nhà máy sản xuất, bài phát biểu ngắn tại chỗ và giải thích các truy vấn liên quan của người mua .;
◇ Theo tình hình thực tế của người mua, xây dựng các giải pháp đầu tư linh hoạt cho các tùy chọn;


WhatsApp Online Chat!